SERVEIS

ESCOLA MATINERA

S'ofereix el servei d'escola matinera de 7.45 a 9 h per als alumnes d'infantil i primària que ho necessitin. 

Aquest servei s'iniciarà el primer dia lectiu de setembre. 


 SOL·LICITUD DEL SERVEI D'ESCOLA MATINERA 

En cas de voler fer-ne ús empleneu la sol·licitud i entregueu-la a la monitora del servei o a secretaria del centre.


TRANSPORT ESCOLAR

Servei de transport escolar gratuït amb acompanyant per aquells alumnes que viuen a més de 3 quilòmetres del centre i en facin un ús mínim del 70% mensual dels trajectes d'anada i tornada (35% en els casos de pares separats amb custòdia compartida), excepte si existeix una causa justificada adequadament i de conformitat amb totes les normes aplicables.

Disposam de les següents tres línies:

Rubió (vehicle 293): Can Solaietes-Can Pinet-Can Tanqueta-Can Coroner-Ca's Cònsul-Can Gabriel-CEIP Balansat.

Benirràs-Es Port (vehicle 291): Cala Benirràs-Ca's Jai-Can Planetes-Can Carabassó-Can Catoy-Port de Balansat-Can Gall-Ctra. Port de St. Miquel-CEIP Balansat.

Santa Eulària (vehicle 292): Santa Eulària-Can Caus-Santa Gertrudis-Can Bufí-CEIP Balansat.

Els alumnes de primària (ensenyament obligatori) tenen prioritat davant els d'infantil, per tant, aquests podran accedir al servei sempre i quan quedin places lliures i presentant la sol·licitud corresponent a secretaria. 

Les sol·licituds per als alumnes d'infantil es presenten anualment durant els primers deu dies lectius del curs escolar. Per als alumnes de primària només s'ha d'emplenar quan es matriculen per primera vegada al centre o quan passen a l'etapa de primària, és a dir, quan inicien 1r curs.

Tots els alumnes que tinguin plaçá en una de les línies de transport, se'ls serà entregat un carnet que hauran de portar sempre a la motxilla (aferrat al sobre de comunicacions, llibreta o agenda).

TOTS els alumnes que en facin ús i tinguin més de 6 anys hauran de portar mascareta.

Per consultar horaris, posar-se en contacte amb els xòfers o acompanyants de les diferents línies.

Per qualsevol altra consulta, passar per la secretaria del centre.