SERVEIS

ESCOLA MATINERA

El centre ofereix el servei no gratuït d'acollida i custòdia de l'alumnat de 7`50 a 9 hores. Els alumnes relitzen activitat diverses del tipus artístic, jocs de taula, visionat de pel·lícules, etc. a la biblioteca del centre baix la supervisió d'una monitora educativa. Activitat organtzada per l'APiMA.


Els preus del servei, establerts pel Consell Escolar, són els següents:

-Mes: 26 euros si és soci APIMA o 29 si no és soci.

-Dies esporàdics: 2 euros si és soci o 3 si no és soci.

El pagament es realitzarà directament a la monitora.


També donam la possibilitat de pagar a través del banc, fent un ingrés al compte corrent de l 'APIMA ( Banca March 0061 0134 88 0132500118 ) indicant al concepte Escola Matinera i el mes o mesos que es paguen, així com el nom de l'alumne/a. Entregar justificant d'ingrés a la monitora d'escola matinera.

TRANSPORT ESCOLAR

Servei de transport escolar gratuït amb acompanyant per aquells alumnes que viuen a més de 3 quilòmetres del centre. Disposam de les següents tres línies:


Rubió (20 places): Can Solaietes-Can Pinet-Can Tanqueta-Can Coroner-Ca's Cònsul-Can Gabriel-CEIP Balansat.

Benirràs-Es Port (55 places): Benirràs-Ca's Iai-Can Planetes-Camí de Sant Llorenç-Can Carabassó-Ca's Metge(Es poble)-Port de Sant Miquel-S'ermita-Ca'n Iai-CEIP Balansat

Santa Eulària (20 places): Santa Eulària-Ca'n Marçà-Ca n'Escandell-Ca'n Caus-Santa Gertrudis-Can Roig-Can Bufí-CEIP Balansat

Els alumnes de primària tenen prioritat davant els d'infantil, per tant, aquests podran accedir al servei sempre i quan quedin places lliures i presentant la sol·licitud corresponent a secretaria.

Per consultar horaris, posar-se en contacte amb els xòfers o acompanyants de les diferents línies.

Per qualsevol altra consulta, passar per la secretaria del centre.