SERVEIS

ESCOLA MATINERA

El centre ofereix el servei no gratuït d'acollida i custòdia de l'alumnat de 7`50 a 9 hores. Els alumnes relitzen activitat diverses del tipus artístic, jocs de taula, visionat de pel·lícules, etc. a la biblioteca del centre baix la supervisió d'una monitora educativa. Activitat organtzada per l'APiMA.


Els preus del servei, establerts pel Consell Escolar, són els següents:

-Mes: 26 euros si és soci APIMA o 29 si no és soci.

-Dies esporàdics: 2 euros si és soci o 3 si no és soci.

El pagament es realitzarà directament a la monitora.


També donam la possibilitat de pagar a través del banc, fent un ingrés al compte corrent de l 'APIMA ( Banca March 0061 0134 88 0132500118 ) indicant al concepte Escola Matinera i el mes o mesos que es paguen, així com el nom de l'alumne/a. Entregar justificant d'ingrés a la monitora d'escola matinera.

TRANSPORT ESCOLAR

Servei de transport escolar gratuït amb acompanyant per aquells alumnes que viuen a més de 3 quilòmetres del centre. Disposam de les següents tres línies:


Rubió (vehicle 285): Can Solaietes-Can Pinet-Can Tanqueta-Can Coroner-Ca's Cònsul-Can Gabriel-CEIP Balansat.

Benirràs-Es Port (vehicle 262): Cala Benirràs-Ca's Jai-Can Planetes-Can Carabassó-Can Catoy-Port de Sant Miquel-Can Gall-Ctra. Port de St. Miquel-CEIP Balansat

Santa Eulària (vehicle 284): Santa Eulària-Can Caus-Santa Gertrudis-Can Bufí-CEIP Balansat

Els alumnes de primària tenen prioritat davant els d'infantil, per tant, aquests podran accedir al servei sempre i quan quedin places lliures i presentant la sol·licitud corresponent a secretaria.

S'ha de fer un ús, com a mínim, d'un 70% mensual dels trajectes d'anada i tornada (35% en els casos de pares separats amb custòdia compartida), excepte si existeix una causa justificada adequadament i de conformitat amb totes les normes aplicables.

Per consultar horaris, posar-se en contacte amb els xòfers o acompanyants de les diferents línies.

Per qualsevol altra consulta, passar per la secretaria del centre.