SERVEIS

SOL·LICITUD DEL SERVEI D'ESCOLA MATINERA (Català)

SOLICITUD DEL SERVICIO DE ESCUELA MATINERA (Castellano)

(En cas de voler fer-ne ús empleneu aquesta sol·licitud i entregueu-la a la monitora del servei o a secretaria del centre).


ESCOLA MATINERA

S'ofereix el servei d'escola matinera de 7.45 a 9 h per als alumnes d'infantil i primària que ho necessitin.

Consulteu el PLA DE CONTINGÈNCIA DE L'ESCOLA MATINERA on es detalla l'organització d'aquest servei.

Aquest servei s'iniciarà el dia 10 de setembre.

Es respectaran els grups estables. TOTS els alumnes que emprin aquest servei, tant d'infantil com de primària, hauran d'emprar mascaretes i venir de casa amb la temperatura presa. Les famílies no accediran a l’interior del pavelló, entraran al recinte per la rampa del pavelló i entregaran als seus fills/es a la monitora a l’exterior d’aquest.

Els preus del servei són els següents:

  • Mes sencer: 26€ per als socis de l'AFA i 29€ per als que no són socis.

  • Dies esporàdics: 2€ per als socis de l'AFA i 3€ per als que no són socis.

El pagament es realitzarà directament a la monitora dins un sobre amb el nom i llinatges de l'infant i amb l'import exacta.TRANSPORT ESCOLAR

Servei de transport escolar gratuït amb acompanyant per aquells alumnes que viuen a més de 3 quilòmetres del centre i en facin un ús mínim del 70% mensual dels trajectes d'anada i tornada (35% en els casos de pares separats amb custòdia compartida), excepte si existeix una causa justificada adequadament i de conformitat amb totes les normes aplicables.

Disposam de les següents tres línies:

Rubió (vehicle 285): Can Solaietes-Can Pinet-Can Tanqueta-Can Coroner-Ca's Cònsul-Can Gabriel-CEIP Balansat.

Benirràs-Es Port (vehicle 262): Cala Benirràs-Ca's Jai-Can Planetes-Can Carabassó-Can Catoy-Port de Balansat-Can Gall-Ctra. Port de St. Miquel-CEIP Balansat.

Santa Eulària (vehicle 284): Santa Eulària-Can Caus-Santa Gertrudis-Can Bufí-CEIP Balansat.

Els alumnes de primària (ensenyament obligatori) tenen prioritat davant els d'infantil, per tant, aquests podran accedir al servei sempre i quan quedin places lliures i presentant la sol·licitud corresponent a secretaria.

Les sol·licituds per als alumnes d'infantil es presenten anualment durant els primers deu dies lectius del curs escolar. Per als alumnes de primària només s'ha d'emplenar quan es matriculen per primera vegada al centre o quan passen a l'etapa de primària, és a dir, quan inicien 1r curs.

Tots els alumnes que tinguin plaçá en una de les línies de transport, se'ls serà entregat un carnet que hauran de portar sempre a la motxilla (aferrat al sobre de comunicacions, llibreta o agenda).

TOTS els alumnes que en facin ús, tant d'infantil com de primària, hauran de portar mascareta i haver-se mirat la temperatura a casa.

Per consultar horaris, posar-se en contacte amb els xòfers o acompanyants de les diferents línies.

Per qualsevol altra consulta, passar per la secretaria del centre.