CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar és l'òrgan de gestió més important del centre. En ell estan representats tots els estaments de la nostra comunitat educativa. Actualment està format per les següents persones:


Fina Colomar Vicaría (Presidenta)

Sonia Cabello Ortega (Cap d'estudis)

Maribel Bonet Roig (Secretària)


Miguel Darío Muñoz Pérez (mestre)

Josefa Ribas Riera (mestra)

Vanessa Velasco Torres (mestra)

Ricardo López Noguera (mestre)

Antonia Carreño Soria (mestra)


Pedro José Planells Guasch (pare de Neus i Mar)

Joana Maria Palau Ferrer (mare de Marc)

Paula Riera Villar (mare de Maria Martínez) 

Eva Maria Planells Guasch (mare de Cati)


Catalina Serra Boned (Representant de l'Ajuntament)