CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar és l'òrgan de gestió més important del centre. En ell estan representats tots els estaments de la nostra comunitat educativa. Actualment està format per les següents persones:

Fina Colomar Vicaría (Presidenta)

Sonia Cabello Ortega (Cap d'estudis)

Maribel Bonet Roig (Secretària)

Maria Planells Planells (mestra)

Ángeles Juan Torres (mestra)

Teresa Costa Riera (mestra)

Antonia Carreño Soria (mestra)

Vanessa Velasco Torres (mestra)

Catalina Serra Boned (Representant de l'Ajuntament)

Pedro José Planells Guasch (pare de Neus i Mar)

Joana Ferrer Palau (mare de Marc)

Maria Torres Pierna (mare de Valentina i Irene Torres)