PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES I MATERIAL DIDÀCTICBenvolguts pares i mares i/o tutors/es,


El proper curs escolar es continuarà amb el  Programa de Reutilització de llibres i material didàctic per a l’alumnat de 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è d’educació primària, amb caràcter voluntari per a les famílies.


Aquest Programa consisteix en la creació d’un fons de llibres de lectura i consulta i de material didàctic de titularitat del centre que es nodrirà a través de les aportacions econòmiques de les famílies, de la Conselleria d’Educació i, si escau, d’altres institucions públiques o privades. L’objectiu és adquirir aquests llibres i material  per a què l’alumnat l’empri i el reutilitzi mentre sigui possible fer-ne ús. 


El centre s'encarrega de realitzar la compra per a tot l’alumnat adherit al Programa i de rebre'l al centre abans que comenci el nou curs escolar.


Totes aquelles famílies que vulguin adherir-se a aquest Programa de Reutilització de llibres i material didàctic hauran d'efectuar l'ingrés de 55 € per alumne/a, mitjançant l’enllaç  abans de 31 de MAIG del present curs. FORMULARI: https://forms.gle/R2jQYvn7f3HdKgdRAhttps://www1.caixabank.es/apl/pagos/index_cat.html?EMISORA=XXXXXXX

És important escriure el codi 0777567 on diu EMISSORA.

No serà necessari aportar els justificants del banc si els pagaments es realitzen correctament.


NOTA: Les famílies que no vulguin adherir-se a aquest Programa hauran de fer-se càrrec de la compra del material del llistat del curs del seu/s fill/s i portar-lo en setembre, el primer dia de classe. En finalitzar el curs tot aquest material li serà retornat. 


                              Consulteu la informació:                                                               

    Llistat de llibres i material per cursos