PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES I MATERIAL DIDÀCTIC

PROGRAMA REUTILITZACIÓ DE LLIBRES


Un curs més participem en el Programa de reutilització de llibres i material didàctic i d'altres que oferix la Conselleria d'Educació. Aquest programa és per a l'alumnat de primària (de 1r fins a 6è), per tant, si teniu fills/es que al curs proper cursin primària, aquesta informació és del vostre interés.


PER ALS ALUMNES QUE ENGUANY (2020-2021) CURSEN 5 ANYS, 1r, 2n, 3r, 4t i 5è: si voleu adherir-vos a aquest Programa el curs vinent, heu de realitzar un pagament de 57 € abans del 31 de maig i entregar el justificant de pagament juntament amb el contracte signat al/la tutor/a del vostre fill/a. A partir d'ara les fotocòpies (20€) estaran incloses en aquesta quota.


Consulteu tota la informació:


CATALÀ: CASTELLANO:

Circular explicativa Circular explicativa

Llistat de llibres i material per cursos Listado de libros y material por cursos

Normes d'ús Normas de uso

Contracte Contrato


Per a pagaments directament al caixer

PAGAMENTS A TERCERS

"La Caixa"

CLICAU L'ENLLAÇ

https://www1.caixabank.es/apl/pagos/index_cat.html?EMISORA=XXXXXXX

ESCRIURE: 0777567 on diu EMISSORA

IBAN ES43 2100 0755 0402 0002 2805

Com a concepte: nom i llinatges de l'alumne/a i curs.