ESCOLARITZACIÓ 2020-2021

Qualsevol dubte:

El procés d'adscripció. Els alumnes de 6è de primària tenen plaça reservada a l'IES Balàfia, centre adscrit. Només hauran de realitzar la matrícula en les dates previstes segons el calendari d'adscripció. Si es vol canviar de centre adscrit s'haurà de presentar la sol·licitud a l'institut que es desitgi en les dates del procés d'admissió.

El procés d'admissió és un procés obert a tots els alumnes que desitgin un canvi de centre i la incorporació al sistema educatiu (infants nascuts l'any 2017 o alumnes procedents de centres privats o estrangers).

Hauran de realitzar el tràmit telemàtic totes aquelles famílies que vulguin matricular als seus fills a 3 anys o els que vulguin realitzar un canvi de centre. Els alumnes de 5 anys no han de realitzar cap tràmit, passen directament a 1r curs de primària.