ESCOLARITZACIÓ 2020-2021

Qualsevol dubte:


PODEU CONSULTAR la web de la Conselleria d'Educació:

PODÉIS CONSULTAR la web de la Consejería de Educación:


Proceso de escolarización 2020-21

El procés d'adscripció. Els alumnes de 6è de primària tenen plaça reservada a l'IES Balàfia, centre adscrit. Només hauran de realitzar la matrícula en les dates previstes segons el calendari d'adscripció. Si es vol canviar de centre adscrit s'haurà de presentar la sol·licitud a l'institut que es desitgi en les dates del procés d'admissió.

El procés d'admissió és un procés obert a tots els alumnes que desitgin un canvi de centre i la incorporació al sistema educatiu (infants nascuts l'any 2017 o alumnes procedents de centres privats o estrangers).

Hauran de realitzar el tràmit telemàtic totes aquelles famílies que vulguin matricular als seus fills/es a 3 anys o els que vulguin realitzar un canvi de centre. Els alumnes de 5 anys no han de realitzar cap tràmit, passen directament a 1r curs de primària.

CONSULTA DE VACANTS

Podeu consultar les vacants del nostre centre per al curs 2020-21

CONSULTA DE VACANTS

DEL DIA 1 I FINS 12 DE JUNY: PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS D'ADMISSIÓ

HAN DE PARTICIPAR EN EL PROCÉS D'ADMISSIÓ TOTS AQUELLS QUE DESITGIN UN CANVI DE CENTRE I AQUELLS QUE S'INCORPOREN PER PRIMERA VEGADA AL SISTEMA EDUCATIU (infants nascuts l'any 2017 o alumnes procedents de centres privats o estrangers).


  • Totes les sol·licituds d'admissió s'han de presentar preferentment per la via telemàtica, ja que és la forma més adequada i segura per participar en el procés per la situació de crisi social i sanitària actual.


  • Es recomana als participants que vulguin un canvi de centre escolar que, si no són usuaris del GestiB, sol·licitin al seu centre actual un accés al GestiB per poder dur a terme el tràmit de manera telemàtica.


  • L'atenció es farà per via telefònica (Tel. 971.33.48.70) i per correu electrònic (procesescolaritzacio@ceipbalansat.com). En els casos en que sigui necessari desplaçar-se al centre, es farà amb cita prèvia i d'acord amb instruccions sanitàries.


  • En quins casos s'haurà de demanar cita al centre?:

- Quan s'hagi fet el tràmit amb DNI/NIE i núm. de mòbil (sistema anònim). L'usuari s'haurà de demanar cita al centre per tal de lliurar presencialment la documentació.

- Quan s'hagi d'aportar documentació justificativa que no es pugui consultar telemàticament per part de l'Administració.

- Quan no es disposi de DNI o NIE. En aquest cas, el centre ajudarà a emplenar la sol·licitud en paper.

- Quan no s'hagi pogut dur a terme el tràmit telemàticament, tot i rebre el suport telefònic i telemàtic per part del centre.

IMPORTANT: són els participants qui s'han de posar-se en contacte amb el centre per tal de demanar cita.


Aquí teniu l'accés a la web del Servei d'Escolarització per poder realitzar la sol·licitud telemàticament:

TRÀMIT TELEMÀTIC D'ADMISSIÓ

TRÁMITE TELEMÁTICO DE ADMISIÓN

LLISTAT DE PUNTUACIÓ PROVISIONAL

Us recordem que el període de reclamacions és de l'1 fins al 3 de juliol.

Les famílies que hagueu fet un tràmit autenticat per fer la sol·licitud ara podreu fer un tràmit també per fer una reclamació (si escau) però si heu d'adjuntar documentació l'haureu de presentar al centre. Si heu fet el tràmit anònim o sol·licitud en paper, la reclamació es farà en el centre (Tel 971.33.48.70 o procesescolaritzacio@ceipbalansat.com).


Per tràmits telemàtics:

Reclamació / Reclamación

llistaSolicituds_QWZJQ03N_4t EI_C_Admissió EI,EP,ESO_Provisional.pdf
llistaSolicituds_QWZJQ03N_6è EI_C_Admissió EI,EP,ESO_Provisional.pdf

LLISTAT DEFINITIU DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ 2020/21

Estimades famílies,

si teniu reservada la plaça per al vostre fill/a en el nostre centre CLIQUEU AQUÍ o aneu a la subpàgina de "DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA 2020/21"


Estimadas familias,

si tenéis reservada la plaza para vuestro/a hijo/a en nuestro centro CLICAD AQUÍ o id a la subpàgina de "DOCUMENTACIÓN MATRÍCULA 2020/21"

llistaSolicitudsAdmissió EI,EP,ESO_Definitiu 4t EI.pdf
llistaSolicituds_Admissió EI,EP,ESO_Definitiu 6è EI.pdf