PLA TAC 2021-22

El curs escolar 2021-2022 continuarem amb el Programa de centre d’utilització de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement en el desenvolupament curricular (PLA TAC) per als alumnes de 4t, 5è i 6è d’Educació Primària.

SABEU EN QUÈ CONSISTEIX?...

Cada alumne/a d’aquests cursos disposarà d’un chromebook amb connexió a internet via wifi. Les famílies hauran de pagar, anualment i fins acabar 6è curs de primària, una quota de 100€ per tal d’anar pagant el chromebook. D’aquesta manera, en finalitzar l'etapa de primària, els alumnes tindran en propietat el seu chromebook.

Amb aquests chromebooks, s’emprarà l’aplicació ‘GoogleApps For Education’ amb tot un seguit de serveis que es troben a la vostra disposició i a la dels alumnes: Gmail, Google drive, Google calendar, Google docs, Google classroom.

NOVETAT:

  • A partir del pròxim curs 2021-2022 la compra dels nous dispositius chromebook dels alumnes de 4t curs d'educació primària es realitzarà mitjançant la nostra AFA (Associació de famílies d'alumnes). El pagament es realitzarà directament al compte corrent de l'AFA tenint en compte les mateixes condicions.

"La Caixa" ES24 2100 0755 0102 0009 4298

  • Els cursos de 5è i 6è d'educació primària continuaran realitzant el pagament en el compte corrent de l'escola.

"La Caixa" IBAN ES43 2100 0755 0402 0002 2805

DOCUMENTACIÓ:

Circular explicativa (català) Circular explicativa (castellano)

Contracte 4t curs (compte bancari de l'AFA) (català) Contrato 4º curso (cuenta bancaria de la AFA) (castellano)

Contracte 5è i 6è curs (compte bancari del centre) (català) Contrato 5º y 6º curso (cuenta bancaria del centro) (castellano)

Normes d'ús (català) Normas de uso (castellano)

RECORDEU: Entregar al tutor/a dels vostres fills/es la següent documentació: justificant del pagament i el contracte que pertoqui signat).


Per a qualsevol dubte: 971.33.48.70 o ceipbalansat@educaib.eu