INFORMACIÓ COVID-19

DEFINICIÓ DE CONTACTE ESTRET actualit 15092020.pdf

Definició de contacte estret

5-9-2020 BOIB SALUT EDUCACIOì 8142.pdf

Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut

ANEXO 4c - CONSENTIMIENTO INFORMADO_ESP.pdf

Consentiment informat per a l' atenció domiciliaria

de casos confirmats o en investigació

Protocolo de actuación ante la sospecha detección de síntomas compatibles con COVID adaptacion ASEF V509092020.pdf

Protocol d'actuació davant sospita de detecció de símptomes compatibles amb COVID-19

Normas aislamiento paciente pediaìtrico COVID-19_ESP (1).pdf

Normes per a l'aïllament pediàtric

4. Annex 4, protocolo d'actuació sospita, cas COVID19, 31 ago i 1 set 2020 (08_09_2020).pdf

què fer davant un cas de covid-19?

contacte de dubtes familiars

cc eduCOVID, CONTACTES ILLES, 10 set 2020 (1).pdf

Contactes per a la gestió de casos COVID-19 als centres educatius

Contactes-extrets-CE.pdf

Contactes estrets als centres educatius

Alumne-amb-simptomes-CE.pdf

alumnes amb símptomes. què fer?