GESTIB FAMÍLIES

Volem recordar la importància de tenir accés al portal de famílies de la Conselleria d’Educació. Si encara no esteu donats d’alta, poseu-vos en contacte amb el centre (Tel 971.33.48.70).

Aquesta aplicació està adreçada a facilitar la comunicació entre el centre i les famílies, a més de que els pares/mares/tutors puguin tenir al seu abast, en qualsevol moment, la informació acadèmica i personal dels alumnes que tenen al seu càrrec.

Per a totes les famílies que ja teniu accés, volem informar/recordar que la vostra contrasenya per accedir al GESTIB FAMÍLIES té una caducitat d’UN ANY, per tant, necessitareu canviar-la. Potser ja heu pogut comprovar com ara ja no us permet accedir-hi i no hi ha causa aparent, la raó és que aquesta us ha caducat. Per poder canviar la contrasenya heu de seguir les següents passes (les passes són les mateixes en cas d’oblit):

1r. Heu d’anar a https://www3.caib.es/xestib/ o buscar al cercador ‘GESTIB’.

2n. Clicar: ‘HE OBLIDAT LA CLAU’.

3r. Emplenar les dades que us demanen i enviar la sol·licitud (si no s’envia heu de contactar amb el centre).

4t. Rebreu un E-MAIL amb un enllaç que heu de clicar.

5è. Automàticament rebreu un SMS amb una contrasenya provisional que heu de canviar en menys de 24 hores. Heu de clicar l’enllaç que s’adjunta al SMS per poder canviar-la. La nova contrasenya ha de reunir els criteris que us indiquen.

6è. Una vegada canviada correctament, ja podeu accedir al GESTIB FAMÍLIES tornant a https://www3.caib.es/xestib/ i introduint a la part superior el vostre usuari i la nova contrasenya actualitzada (recordeu que cada any l’haureu de canviar).


Si encara no us ha caducat, potser ho faci pròximament, si voleu canviar-la més fàcilment podeu fer-ho anant a https://www3.caib.es/xestib/ o buscar al cercador ‘GESTIB’ i clicar directament a ‘CANVI DE CONTRASENYA’, introduïu el vostre usuari (e+DNI amb la lletra en minúscula) i la vostra contrasenya actual i, seguidament, ja podeu canviar-la. Una vegada canviada correctament ja us trobeu al punt anterior número 6è.

Si teniu qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb el centre Tel 971.33.48.70 i us ajudarem en allò que puguem.

La direcció del centre

TUTORIAL PER A LA RECUPERACIÓ DE LA CONTRASENYA OBLIDADA O CADUCADA