ESCOLARITZACIÓ 

2023-2024

Qualsevol dubte:

Oficina d'Escolarització d'Eivissa:   Tel. 971 176 029  o  escolaritzacio.eivissa@dgplacen.caib.es

CEIP Balansat:  Tel. 971334870 o  procesescolaritzacio@ceipbalansat.com


JA PODEU CONSULTAR la web de la Conselleria d'Educació: 


PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ 2023-2024


 Sol·licitud telemàtica   

Consulta de llistes         

Normativa     

Preguntes freqüents    
En aquest vídeo veureu les instal•lacions, la metodologia, els nostres valors i algunes de les tantes coses que fan els infants a l' escola de Balansat!


EL NOSTRE CEIP BALANSAT

El procés d'adscripció. Els alumnes de 6è de primària tenen plaça reservada a l'IES Balàfia, centre adscrit. Només hauran de realitzar la matrícula en les dates previstes segons el calendari d'adscripció. Si es vol canviar de centre adscrit s'haurà de presentar la sol·licitud a l'institut que es desitgi en les dates del procés d'admissió.

El procés d'admissió és un procés obert a tots els alumnes que desitgin un canvi de centre i a la incorporació al sistema educatiu (infants nascuts l'any 2020 o alumnes procedents de centres privats o estrangers).

Els alumnes de 5 anys no han de realitzar cap tràmit, passen directament a 1r curs de primària.


LLISTAT DE PLACES VACANTS CURS 2023-2024

Aquest llistat és només orientatiu, i l'adjudicació d'aquestes vacants dependrà de la tipologia de la plaça (alumnat ordinari / amb NEE / amb NESE). A més, està subjecte a posteriors adjudicacions  (d'alumnat nouvingut / per canvis extraordinaris de centre).

Les vacants de 4t d'Educació Infantil dels municipis d'escolarització equilibrada podran variar en funció dels acords presos a la comissió d'admissió.

DEL DIA 8 I FINS EL 19 DE MAIG: PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS D'ADMISSIÓ

 - Quan s'hagi fet el tràmit pel sistema autenticat i s'hagi d'aportar documentació justificativa que no es pugui consultar telemàticament per part de l'Administració.

En els següents casos, hauran d'acudir els dos progenitors per tal de signar la sol·licitud o, en el cas que només n'hi pugui acudir un, haurà d'aportar una autorització signada del progenitor absent o una declaració responsable juntament amb la documentació relativa a la no necessitat del vistiplau per part de l'altre progenitor o tutor:

     - Quan s'hagi emplenat el sistema de tràmit anònim. L'usuari s'haurà de demanar cita al centre per tal de signar-lo.

     - Quan no es disposi de DNI o NIE. En aquest cas, el centre ajudarà a emplenar la sol·licitud en paper.

    - Quan no s'hagi pogut dur a terme el tràmit telemàticament, tot i rebre el suport telefònic i telemàtic per part del centre. En aquest cas, el centre ajudarà a fer el sistema de tràmit anònim, o excepcionalment, emplenar la sol·licitud en paper en el centre.

IMPORTANT: són els participants qui s'han de posar-se en contacte amb el centre per tal de demanar cita.


 Sol·licitud telemàtica   


LLISTES PROVISIONALS

llistaSolicituds_QWZJQ03N_Admissió EI,EP,ESO_Provisional.pdf

Reclamacions: del 7 al 9 de juny

Les famílies que hagin fet un tràmit autenticat per fer la sol·licitud ara podran fer un tràmit també per fer una reclamació (si s'escau) però si han d'adjuntar documentació l'hauran de presentar al centre. 

Si han fet tràmit anònim o sol·licitud en paper la reclamació es farà en el centre. 

LLISTAT DEFINITIU DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ 2023/24

LLISTAT DEFINITIU Admissió EI,EP.pdf

LLISTAT DEFINITIU DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ 2023/24

Estimades famílies,

Si teniu reservada la plaça per al vostre fill/a en el nostre centre haureu de venir PRESENCIALMENT per FORMALITZAR la matrícula. Recordau les dates:

DEMANAU CITA PRÈVIAMENT AL TL 971.33.48.70


Per formalitzar la matrícula s'ha de presentar la següent documentació:

També s'ha d'entregar emplenat i signat:

Elecció de religió catòlica o atenció educativa

Autorització sms/e-mail

Imprés direcció i telèfons

Sol·licitud transport escolar (Només Educació Primària)


QUALSEVOL DUBTE: Tel. 971.33.48.70 o procesescolaritzacio@ceipbalansat.com