DOCUMENTACIÓ FAMÍLIES: SOL·LICITUDS/AUTORITZACIONS/justificants...

Benvolgudes famílies, 

Aquí teniu diferents sol·licitud/autoritzacions/justificants... que podeu descarregar, emplenar i fer-nos arribar a través dels vostres fills o filles o del correu electrònic del centre: ceipbalansat@educaib.eu


S'entreguen al/la tutor/a durant els primers dies de setembre (només per als alumnes nouvinguts):


S'entreguen al/la tutor/a segons necessitats de cada família:


S'entreguen a secretaria del centre:


S'entreguen a secretaria segons necessitats de cada família:

Sol·licitud de transport escolar per als alumnes d'educació primària (es sol·licita al començament de 1r de primària i ja no és necessari tornar a entregar-se durant tota la primària).

Sol·licitud de transport escolar per als alumnes d'educació infantil (s'entrega cada curs escolar, durant els primers deu dies lectius del curs escolar).


Sol·licitud del servei d'escola matinera (pot sol·licitar-se al llarg de tot el curs escolar tant per alumnes d'infantil com de primària, es pot entregar directament a la monitora del servei o a la secretaria del centre).