DOCUMENTACIÓ FAMÍLIES: SOL·LICITUDS/AUTORITZACIONS/justificants...

Benvolgudes famílies,

aquí teniu diferents sol·licitud/autoritzacions/justificants... que podeu descarregar, emplenar i enviar-nos a través dels vostres fills o filles o del correu electrònic del centre: ceipbalansat@educaib.eu


S'entreguen al/la tutor/a durant els primers dies de setembre:


S'entreguen al/la tutor/a segons necessitats de cada família:


S'entreguen a secretaria quan un/a alumne/a es matricula al centre per primera vegada.


S'entreguen a secretaria segons necessitats de cada família:

  • TRANSPORT ESCOLAR:

Sol·licitud de transport escolar per als alumnes d'educació primària (es sol·licita al començament de 1r de primària i ja no és necessari tornar a entregar-se durant tota la primària).

Sol·licitud de transport escolar per als alumnes d'educació infantil (s'entrega cada curs escolar, durant els primers deu dies lectius del curs escolar).


  • SERVEI D'ESCOLA MATINERA:

Sol·licitud del servei d'escola matinera (pot sol·licitar-se al llarg de tot el curs escolar tant per alumnes d'infantil com de primària. S'entrega a la secretaria del centre).


  • REUTILITZACIÓ DE LLIBRES I MATERIAL DIDÀCTIC (només per als alumnes de primària): contracte.

  • PLA TAC (només per als alumnes de 4t, 5è i 6è de primària): contracte.

(només per als alumnes de 3r i 4t de primària: autorització per a la creació d'un compte de gmail.

autorització dades personals en aplicacions i/o plataformes.


PAGAMENTS

Per a qualsevol pagament que s'hagi de realitzar al centre (quota de reutilització, quota del PLA TAC, quota de tutoria...), el nostre compte corrent és el següent:

"La Caixa" ES43 2100- 0755-04-0200022805

Pagament a tercers