PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES I MATERIAL DIDÀCTIC

2021-22
REUTILITZACIÓ CURS 2021-22


Un curs més participem en el Programa de reutilització de llibres i material didàctic i d'altres que oferix la Conselleria d'Educació. Aquest programa és per a l'alumnat de primària (de 1r fins a 6è), per tant, si teniu fills/es que al curs 2021-22 cursin primària, aquesta informació és del vostre interés.


PER ALS ALUMNES QUE ENGUANY (2020-2021) CURSEN 5 ANYS, 1r, 2n, 3r, 4t i 5è: si voleu adherir-vos a aquest Programa el curs vinent, heu de realitzar un pagament de 35€ abans del 4 de juny de 2021 i entregar el justificant de pagament juntament amb el contracte signat al/la tutor/a del vostre fill/a.


Consulteu tota la informació:


CATALÀ: CASTELLANO:

Circular explicativa Circular explicativa

Llistat de llibres i material per cursos Listado de libros y material por cursos

Normes d'ús Normas de uso

Contracte Contrato


Per a pagaments directament al caixer

PAGAMENTS A TERCERS

"La Caixa"

IBAN ES43 2100 0755 0402 0002 2805

Com a concepte: nom i llinatges de l'alumne/a i curs.

Entregar al/la tutor/a el justificant de pagament.