DOCUMENTACIÓ PLA TAC

AQUÍ DISPOSAU DE LA DOCUMENTACIÓ QUE HEU D'EMPLENAR I ENTREGAR SOBRE EL PLA TAC:

EN CATALÀ:

També necessitem que ens envieu el justificant/rebut del pagament efectuat (fotografia, escanejat...).


AQUÍ DISPONÉIS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBÉIS RELLENAR Y ENTREGAR SOBRE EL PLAN TAC:

EN CASTELLANO:

También necesitamos que nos mandéis el justificante/recibo del pago efectuado (fotografía, escaneado...).

Si quan realitzeu el pagament a tercers us demanen un codi o número, empreu aquesta targeta:Cuando realicéis el pago a terceros os piden un código o número, utilizad esta tarjeta:

Podeu fer-nos arribar tota la documentació o dubtes a través del correu electrònic:

platac@ceipbalansat.com