CALENDARI ESCOLAR

VACANCES:

Les dades dels períodes de vacances segons el calendari escolar del curs 2019/2020 seran les següents:

*Nadal: del 23 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020, ambdós inclosos.

*Pasqua: del 9 d’abril al 19 d’abril de 2020, ambdós inclosos.

Dies festius:

- Dia 1 de novembre de 2019 (dia de Tots Sants).

- Dia 6 de desembre de 2019 (dia de la Constitució).

- Dia 1 de març de 2020 (Festa de les Illes Balears).

A més seran dies festius els següents:

- Dia 28 de febrer de 2020 (festa escolar unificada).

- Dia 1 de maig de 2020 (dia del treballador).


El curs començà el 11 de setembre de 2019 i s’acabarà el 19 de juny de 2020.


Queden pendent d'aprovar per consell escolar els següents dies:

- Dia 4 de novembre de 2019 (dia de lliure elecció del centre).

- Dia 27 de febrer de 2020 (dia de lliure elecció del centre).

- Dia 2 de març de 2020 (substitució festa local).

- Dia 4 de maig de 2020 (substitució festa local).