APIMA

US PRESENTAM A LA NOVA APIMA


president

CARLOS MARTÍNEZ

tResorera

VIRGINIA OBIOL

secretària

LALI MARÍ


Us recordam que els únics requisits necessaris per a ser membre de l’APIMA són ser pare o mare, tutor/a d’algun alumne/a matriculat en el centre i haver satisfet la quota de l’Associació per al curs escolar actual.


La quota per a fer-se soci de l’APIMA és de 20 € per família i es pot ingressar al compte bancari núm: 0061-0134-88-0132500118 Banca March Especificant: Abono quota APIMA, nom i curs dels alumnes


Les famílies podran beneficiar-se dels descomptes i previlegis de ser socis a partir de la data de l'ingrés.


La DirectivaASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D´ALUMNES DEL COL.LEGI PÚBLIC BALANSAT

C/d'Eivissa s/n (Sant Miquel de Balansat) CP 07815

E-mail: apimacpbalansat@gmail.com